Moeder

Alleen de moeder is bekend bij Publieke Zaken (Kranshi) Reizende met de moeder: lang uittreksel van de minderjarige (niet ouder dan 6 maanden) uittreksel van het Gezagregister (niet ouder dan 6 maanden) Minderjarige reist alleen of met iemand anders dan moeder: lang uittreksel van de minderjarige (niet ouder dan 6 maanden) uittreksel van het Gezagregister […]
Lees Meer

Reizen sub Page 2

Verblijfsvergunning bij familie Algemeen Gezin bij echtgenoot Gezin bij ouders Verruimde gezinshereniging Algemeen Algemeen Wilt u dat uw familie leden bij u in Curaçao komen wonen? Dan moet er voor hen een verzoek voor een verblijfsvergunning ingediend worden. U kan een verzoek indienen voor uw kinderen, echtgeno(o)t(e)/partner of uw ouders. Voor elk familielid moet u […]
Lees Meer

Eén ouder heeft ouderlijk gezag

Eén ouder heeft ouderlijk gezag Kind is erkend door vader, maar alleen moeder heeft gezag; of door een Gerechtelijke uitspraak is alleen de moeder of de vader belast met het ouderlijk gezag. Reizende met de ouder met ouderlijk gezag lang uittreksel van de minderjarige (niet ouder dan 6 maanden) uittreksel van het Gezagsregister (niet ouder dan […]
Lees Meer

Beide ouders hebben ouderlijk gezag

Beide ouders hebben ouderlijk gezag (getrouwde ouders of zij hebben het gezamenlijk gezag op grond van gerechtelijke uitspraak of ze hebben het gezamenlijk gezag op grond van een gezamenlijke verklaring bij het Gerecht) Reizende met beide ouders trouwboek van de reizende ouders waarin de naam van de minderjarige voorkomt òf lang uittreksel van de minderjarige […]
Lees Meer

Een voogd

Een voogd(es) is bepaald door het Gerecht Reizende met voogd(es) lang uittreksel van de minderjarige (niet ouder dan 6 maanden)  uittreksel van het Gezagregister (niet ouder dan 6 maanden) òf beschikking (recent gestempeld voor echtheid) Reizende met iemand anders dan voogd  lang uittreksel van de minderjarige (niet ouder dan 6 maanden) uittreksel van het Gezagsregister […]
Lees Meer

Additionele documenten

Additionele documenten Additionele documenten bij het reizen buiten de vakantieperiode Gelet op de leerplicht van minderjarigen dient buiten vakantieperiodes een toestemming van de schoolhoofd te worden overgelegd. In geval het gaat om een algehele ontheffing van de leerplicht dient een beschikking van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport overgelegd te worden waarmee de […]
Lees Meer

Toestemmingsformulier

Toestemmingsformulier Reizen met Minderjarige Per minderjarig kind dat met 1 ouder of met (een) andere volwassene(n) naar het buitenland reist, vult de wettelijke vertegenwoordiger dit toestemmingsformulier volledig in. Dit formulier zorgt voor een snellere grenscontrole. Download Bestanden Toestemmingsformulier NL – Reizen met Minderjarigen docx (305kb) [ download ]
Lees Meer

Documenten Ingezetenen

DOCUMENTEN INGEZETENEN³ De volgende opgesomde documenten zijn de documenten die in de reguliere gevallen vereist zijn bij het reizen als minderjarige of met een minderjarige. Bij bijzondere gevallen kunnen door de Grensautoriteiten de daarop toepasselijke documenten vereist worden.  Indien de vereiste documenten niet worden overgelegd zal het vertrek of binnenkomst, ter bescherming van de minderjarige, […]
Lees Meer

Algemene informatie

Algemene informatie Uittreksel Gezagregister Voor het verkrijgen van een uittreksel van het gezagregister bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie (Kas di Korte) dient een verzoek minimaal 7 werkdagen van te voren te worden ingediend. Bij het verzoek dient een lang uittreksel van de Publieke Zaken (Kranshi) worden overgelegd niet ouder dan 3 maanden. Voor elk […]
Lees Meer

Documenten niet-ingezetenen

MINDERJARIGE VREEMDELING Wettelijke vertegenwoordigers van minderjarige vreemdelingen die naar Curaçao reizen dienen ook rekening te houden met eerder genoemde principes. De reizende minderjarige vreemdeling dient de voor hun land geldende documenten te overleggen waarbij aangetoond kan worden dat de minderjarige met zijn rechtmatige ouders reist of toestemming heeft verkregen ten behoeve van de reis, en […]
Lees Meer

Documenten niet-ingezetenen

MINDERJARIGE VREEMDELING Wettelijke vertegenwoordigers van minderjarige vreemdelingen die naar Curaçao reizen dienen ook rekening te houden met eerder genoemde principes. De reizende minderjarige vreemdeling dient de voor hun land geldende documenten te overleggen waarbij aangetoond kan worden dat de minderjarige met zijn rechtmatige ouders reist of toestemming heeft verkregen ten behoeve van de reis, en […]
Lees Meer

Volg ons

Disclaimer

Het Ministerie van Justitie is verantwoordelijk voor publicatie van informatie op deze website. De informatie is met zorgvuldigheid en nauwkeurigheid verzameld. Het Ministerie van Justitie doet haar uiterste best om de informatie zo actueel mogelijk te houden. Aan deze website kunnen echter geen rechten worden ontleend. Deze website wordt door het Ministerie van Justitie beheerd. De informatie op deze website kan gedeeld worden, mits bronvermelding.