FAQ

Indienen aanvragen

Hulp nodig?

Heeft u een vraag over uw aanvraag voor een verblijfsvergunning, afschrift of restitutie? Op deze pagina vindt u het antwoord op de meeste vragen. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan gerust contact met ons op. Wij zijn telefonisch bereikbaar tijdens onze kantooruren. U kunt ons ook mailen. Vermeld bij vragen over uw aanvraag altijd het aanvraagnummer en FMSCRV-nummer.

Indien het verzoek van de aanvraag niet wordt goedgekeurd, ontvangt de aanvrager een schriftelijke mededeling (een zogeheten beschikking) betreffende de afwijzing van het verzoek (artikel 17 LTU). Deze beschikking wordt schriftelijk door de toezending of uitreiking daarvan aan de vreemdeling bekendgemaakt. Aan de aanvrager wordt uitgelegd dat hij binnen 6 weken in bezwaar kan gaan. Dit proces kan 5 maanden duren waardoor aanvrager de uitspraak in het buitenland moet afwachten.

Indien aanvrager niet in bezwaar wil gaan kan hij een restitutieformulier invullen zodat hij de leges teruggevorderd kan krijgen. Een verzoek voor restitutie kan pas nadat de bezwaartermijn is verlopen, ingediend worden.

Een bewijs van terugkeer is een verklaring waaruit blijkt tot welk tijdstip en onder welke voorwaarden een vreemdeling het recht heeft om op Curaçao terug te keren.

Dit bewijs van terugkeer is een beschikking en wordt voor een bepaald periode afgegeven. Deze beschikking mag dan ook voor meerdere reizen en voor die periode gebruikt worden.

Elke week worden de lijst met status van de aanvragen gepubliceerd.

Op de afgegeven beschikking staan de vereisten die overgelegd dienen te worden. Deze kunt u terug zien in de beschikking onder het kop AFHANDELING.

 

De in te dienen stukken hangen af van het type verzoek dat u wilt indienen. Op het aanvraag formulier kunt u de vereiste documenten terug vinden.

U dient een verklaring Van Rechtswege aan te vragen bij de Toelatingsorganisatie.

Dit kunt u bij het Vergunningenloket te Saliña aanvragen.

De weigeringsgronden zijn:

 • met het oog op de openbare orde of het algemene belang, waaronder economische redenen mee worden begrepen
 • over onvoldoende middelen van bestaan beschikken

De redenen voor intrekking zijn:

 1. Veroordeling wegens een overtreding, of tot meer dan 3 maanden wegens een misdrijf
 2. goede zeden of algemeen belang
 3. vergaande behoeftigheid
 4. overtreding van de vergunningsvoorwaarden

 

Andere redenen voor intrekking:

 • samenleving is beëindigd
 • garantsteller heeft zijn garantie ingetrokken
 • werkgever heeft de tewerkstellingsvergunning ingetrokken

U dient op welk manier dan ook aan te tonen dat u over middelen van bestaan beschikt om in uw levensonderhoud te voorzien.

De vreemdeling die hier wil komen wonen en werken moet een tewerkstellingsvergunning aanvragen. Uitgangspunt is dat indien hij over een tewerkstellingsvergunning beschikt hij voldoende geldelijke middelen heeft aangetoond.

Sinds 2006 wordt gezinshereniging op grond van wettelijk huwelijk toegelaten. Indien de samenlevingsovereenkomst in Nederland of de BES eilanden is afgesloten wordt die ook toegelaten.

Indien de echtgeno(o)t(e) ook de Nederlandse of de Amerikaanse nationaliteit bezit, hoeft hij/zij geen twv aan te vragen. Indien de echtgeno(o)t(e) van vreemde nationaliteit gehuwd is met een Nederlander hoeft zij geen twv aan te vragen om te kunnen werken. Indien de echtgeno(o)t(e) van vreemde nationaliteit gehuwd is met een persoon van Amerikaanse nationaliteit dient zij wel een werkvergunning aan te vragen indien hij/zij wil werken. 

Meerderjarige kinderen die voor het eerst een vergunning gaan aanvragen kunnen geen verzoek indienen voor gezinshereniging.

Stel uw vraag

Kunt u het antwoord op uw vraag niet vinden? Stel uw vraag dan hieronder.

  * velden zijn verplicht

  Volg ons

  Disclaimer

  Het Ministerie van Justitie is verantwoordelijk voor publicatie van informatie op deze website. De informatie is met zorgvuldigheid en nauwkeurigheid verzameld. Het Ministerie van Justitie doet haar uiterste best om de informatie zo actueel mogelijk te houden. Aan deze website kunnen echter geen rechten worden ontleend. Deze website wordt door het Ministerie van Justitie beheerd. De informatie op deze website kan gedeeld worden, mits bronvermelding.