FAQ – Algemene Vragen

Hulp nodig?

Heeft u een vraag over de webpagina of over uw aanvraag voor een verblijfsvergunning, afschrift of restitutie? Op onze veel gestelde vragen- (klik baar link) pagina vindt u het antwoord op de meeste vragen. Staat uw vraag er niet bij? Neemt u dan contact met ons op. Wij zijn telefonisch bereikbaar tijdens de normale kantooruren. Mailen kan natuurlijk ook. Vermeld bij vragen over uw aanvraag altijd het aanvraagnummer en FMSCRV-nummer.

Algemene Vragen

Na 10 jaren onafgebroken met een geldige verblijfstitel, komt men in aanmerking voor een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd

Bij verlies van een verblijfsvergunning dient men aangifte te doen bij de Unit Vreemdelingen Toezicht & Opsporing te politie bureau Rio Canario. Hierna kan men een aanvraag indienen voor een afschrift. Voor een afschrift is men fl. 195,00 aan leges en retributies verschuldigd. 

De vereiste documenten voor een afschrift zijn:

 • het bewijs van betaling van leges & retributies
 • kopie paspoort
 • de aanvraag voor afschrift
 • de kennisgeving van verlies

Tot 1 jaar. Na 1 jaar onafgebroken in het buitenland, verliest deze persoon zijn verblijfsvergunning en –recht. Bij terugkeer dient deze persoon een verzoek in te dienen voor een eerste aanvraag.

Verzoeken voor naturalisatie dienen bij het Kabinet van de Gouverneur ingediend te worden.

Aanvragen dienen volledig en conform vereistenlijst ingediend te worden. Indien de aanvrager perse een onvolledige aanvraag wenst in te dienen, moet de aanvrager een verklaring indienen waarin hij aangeeft bewust te zijn dat hij de aanvraag onvolledig heeft ingediend en dat dit voor zijn eigen rekening en risico komt.

Personen die als ingezetene geregistreerd staan op Curaçao kunnen een verzoek indienen bij Publieke Zaken (voorheen Kranshi). Personen die niet geregistreerd staan op Curaçao moeten hun verzoek bij het Kabinet van de Gouverneur indienen.

De personen met een Nederlandse nationaliteit geboren op één van de eilanden van de voormalige Nederlandse Antillen hebben zonder meer het recht om het grondgebied van Curaçao te betreden, daar te verblijven en, indien zij dat wensen, te werken en/of te studeren. Zij worden dan ook zonder enige beperking, voorwaarde of voorschrift tot Curaçao toegelaten.

Ja. Het betaalde waarborgsom kan teruggevorderd worden onder de volgende omstandigheden:

 • Bij definitief vertrek, wanneer de persoon metterwoon Curaçao verlaat.
 • Bij overlijden kan de erfgenaam, het betaalde waarborgsom teruggevorderd krijgen.

Verzoeken voor vestigings- en directievergunningen moeten bij het Vergunningenloket ingediend worden.

Een verzoek voor een tewerkstellingsvergunning moet bij het Vergunningenloket ingediend worden

Verzoeken voor ventvergunning moeten bij het Vergunningenloket ingediend te worden

Indien uw ouders niet geboren en getogen zijn op Curaçao dient u een verzoek in te dienen voor een verklaring Van Rechtswege.

Doordat uw partner van Amerikaanse nationaliteit is, dient hij een verzoek in te dienen voor een Van Rechtswege verklaring. In het aanvraag formulier zijn de vereisten terug te vinden. Voor een Van Rechtswege verklaring is hij Naf. 615,00 schuldig aan leges en retributies.

Die persoon dient een aanvraag voor een wijziging met eigen middelen in om een nieuwe vergunning te krijgen.

U dient een verzoek in te dienen voor wijziging waar u uw eigen middelen van bestaan moet aantonen. Dit kan o.g.v. het hebben van werkgever die een tewerkstellingsvergunning heeft aangevraagd of een bankverklaring waar bewezen wordt dat u een x aantal bedrag hebt op uw rekening. Het te bewijzen bedrag moet voldoende zijn om in uw eigen levensonderhoud te kunnen voorzien.

Een persoon die verwijderd is, kan het land na 3 jaar binnenkomen. Indien hij zich in het land bevindt voordat zijn 3 jaren voorbij zijn, zal deze persoon opnieuw verwijderd worden.

Stel uw vraag

Kunt u het antwoord op uw vraag niet vinden? Stel uw vraag dan hieronder.

  * velden zijn verplicht

  Volg ons

  Disclaimer

  Het Ministerie van Justitie is verantwoordelijk voor publicatie van informatie op deze website. De informatie is met zorgvuldigheid en nauwkeurigheid verzameld. Het Ministerie van Justitie doet haar uiterste best om de informatie zo actueel mogelijk te houden. Aan deze website kunnen echter geen rechten worden ontleend. Deze website wordt door het Ministerie van Justitie beheerd. De informatie op deze website kan gedeeld worden, mits bronvermelding.