FAQ – Studenten

Hulp nodig?

Heeft u een vraag over de webpagina of over uw aanvraag voor een verblijfsvergunning, afschrift of restitutie? Op onze veel gestelde vragen- (klik baar link )pagina vindt u het antwoord op de meeste vragen. Staat uw vraag er niet bij? Neemt u dan contact met ons op. Wij zijn telefonisch bereikbaar tijdens de normale kantooruren. Mailen kan natuurlijk ook. Vermeld bij vragen over uw aanvraag altijd het aanvraagnummer en FMSCRV-nummer.

Studenten

Vreemdelingen of Rijksgenoten komen in aanmerking voor een verblijfsvergunning of een van rechtswege verklaring voor studie. Het zijn studenten die toegelaten worden tot een voltijds opleiding aan een universiteit, hoge school of particuliere door de overheid erkende onderwijsinstelling.

De kinderen van vreemdelingen die hier reeds vanwege gezinshereniging in land Curaçao een geldige verblijfstitel hebben behoeven geen vergunning tot tijdelijk verblijf voor studie doeleinden aan te vragen.

De eerste vergunning tot tijdelijk verblijf zowel als de verlenging van de vergunning wordt afgegeven voor een periode van 1 jaar. 

De maximale verblijfsduur is gelijk aan de maximale diplomatermijn die voor de betreffende studie geldt, eventueel vermeerderd met een extra termijn van maximaal 1 jaar om af te ronden. 

Een vreemdeling die een vergunning verkrijgt met als doel studie bouwt geen verblijfsrecht op.

Studenten zijn echter op basis van artikel 8, lid 2 LTU toegestaan 3 maanden als toerist te verblijven in afwachting van de verlening van de vergunning tot tijdelijk verblijf. Indien na 3 maanden toeristisch verblijf de vergunning tot tijdelijk verblijf met als doel studie niet is verleend, vervalt de toelating van de student van rechtswege en dient de student alsnog het eiland te verlaten. De student kan pas terugkeren zodra de vergunning is verleend.

Behalve de algemene voorwaarden van intrekking (zie Algemene vragen, vraag 7), volgen hierbij de specifieke intrekkingsgronden voor deze categorie.
a. Indien een student naast zijn studie werkt, behalve voor de noodzakelijke stage
b. Indien de student zijn studie niet meer voortzet/be
ëindigt

Nee. Alleen bij afronding of onderbreking studie kan student, indien hij de arbeidswereld wenst te betreden, een tewerkstellingsvergunning aanvragen bij het Ministerie SOAW. Hij dient hierna een vergunning aan te vragen met doel arbeid.

Voor verandering van onderwijsinstelling moet een wijziging worden aangevraagd van de beperking waaronder de vergunning is verleend. De wijziging wordt getoetst aan de bijzondere toelatingsvoorwaarden.

Stel uw vraag

Kunt u het antwoord op uw vraag niet vinden? Stel uw vraag dan hieronder.

    * velden zijn verplicht

    Volg ons

    Disclaimer

    Het Ministerie van Justitie is verantwoordelijk voor publicatie van informatie op deze website. De informatie is met zorgvuldigheid en nauwkeurigheid verzameld. Het Ministerie van Justitie doet haar uiterste best om de informatie zo actueel mogelijk te houden. Aan deze website kunnen echter geen rechten worden ontleend. Deze website wordt door het Ministerie van Justitie beheerd. De informatie op deze website kan gedeeld worden, mits bronvermelding.