FAQ – Van Rechtswege

Hulp nodig?

Heeft u een vraag over de webpagina of over uw aanvraag voor een verblijfsvergunning, afschrift of restitutie? Op onze veel gestelde vragen- (klik baar link )pagina vindt u het antwoord op de meeste vragen. Staat uw vraag er niet bij? Neemt u dan contact met ons op. Wij zijn telefonisch bereikbaar tijdens de normale kantooruren. Mailen kan natuurlijk ook. Vermeld bij vragen over uw aanvraag altijd het aanvraagnummer en FMSCRV-nummer.

Van Rechtswege

 1. Bijzondere categorieën
  1. personen van overheidswege uitgezonden, zolang zij in overheidsdienst zijn;
  2. personen, die in dienst zijn geweest van Curaçao of voor 10 oktober 2010 in dienst waren van de Nederlandse Antillen of het eilandgebied Curaçao en uit dien hoofde pensioen of uitkering bij wijze van pensioen genieten en de niet hertrouwde weduwen van zodanige vreemdelingen;
  3. in Curaçao als zodanig toegelaten beroepsconsuls, beroeps consulaire ambtenaren en ander consulair personeel;
  4. militairen, gedurende de tijd dat zij in de openbare lichamen zijn gestationeerd;
  5. opvarenden van tot de zee- of luchtmacht 
  6. de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot en minderjarige kinderen van de onder a, b, c, en d genoemde personen.
  7. personen, in Curaçao geboren, mits zij de leeftijd van zestien jaar hebben bereikt, en sinds hun geboorte onafgebroken in Curaçao zijn toegelaten.
 2. Nederlanders
 3. De meerderjarige Nederlanders, niet genoemd in artikel 1, die kunnen aantonen dat zij beschikken over:
  1. een verklaring van goed gedrag gedurende de laatste vijf jaar, afgegeven door het bevoegde gezag binnen twee maanden voor hun aankomst in Curaçao 
  2. huisvesting en voldoende middelen van bestaan om in hun levensonderhoud te voorzien 
 4. Amerikanen

Het Gemeenschappelijk Hof van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba heeft op 15 december 2014 uitspraak gedaan betreffende de uitleg van artikel 3 van het Protocol bij het Nederlands-Amerikaans verdrag betreffende vriendschap, handel en scheepvaart.

De strekking van deze uitspraak is dat Amerikaanse onderdanen in het Caribisch Deel van het Koninkrijk – en daarmee in Curaçao aanspraak hebben op gelijke behandeling als Nederlanders die niet in het Caribisch Deel van het Koninkrijk zijn geboren voor wat betreft toelating. Dit betekent dat Amerikaanse onderdanen, net als die Nederlanders, op wie de LTU van overeenkomstige toepassing is, een vrije termijn van maximaal zes maanden hebben in een tijdbestek van een jaar. Voorts komen zij in aanmerking voor een verklaring betreffende toelating van rechtswege als ze aan de voorwaarden voldoen, waaraan ook bedoelde Nederlanders moeten voldoen.

Van definitief vertrek is er sprake wanneer een van rechtswege toegelaten persoon, Curaçao metterwoon (met het doel zich in het buitenland te vestigen) verlaat of voor een periode van langer dan 3 jaar, indien de persoon ten minste 3 jaar in Curaçao was gevestigd, zich buiten Curaçao vestigt.

Bij definitief vertrek vervalt de verklaring van rechtswege. De vreemdeling dient zich naar de Toelatingsorganisatie Curaçao te begeven om zich af te melden, een stempel formulier af te halen en bijbehorende leges te betalen. Nederlanders en minderjarigen hoeven deze procedure niet aan te gaan.

Bij eventuele terugkomst naar Curaçao dient een nieuwe verklaring van rechtswege te worden aangevraagd.

De toelating van rechtswege eindigt 

 1. door het vervallen van de reden waarom de VRW is toegekend
 2. voor degene die van rechtswege is toegelaten, door een onafgebroken verblijf van langer dan drie jaar in het buitenland verblijft, tenzij de persoon in het buitenland verblijft voor studiedoeleinden of voor geneeskundige behandeling
 3. wanneer de meerderjarige Nederlander, van rechtswege is toegelaten, niet langer beschikt over huisvesting en voldoende middelen van bestaan
 4. ten aanzien van de minderjarige Nederlander waarvan één van de ouders die het ouderlijk gezag uitoefent niet langer aan de voorwaarden, genoemd in onderdeel f voldoet.

Nee. Vanaf 1 september 2016 dienen alle aanvragen voor Van Rechtswege en Niet Van Toepassing elektronisch ingediend worden via www.immigrationcur.org.

Stel uw vraag

Kunt u het antwoord op uw vraag niet vinden? Stel uw vraag dan hieronder.

  * velden zijn verplicht

  Volg ons

  Disclaimer

  Het Ministerie van Justitie is verantwoordelijk voor publicatie van informatie op deze website. De informatie is met zorgvuldigheid en nauwkeurigheid verzameld. Het Ministerie van Justitie doet haar uiterste best om de informatie zo actueel mogelijk te houden. Aan deze website kunnen echter geen rechten worden ontleend. Deze website wordt door het Ministerie van Justitie beheerd. De informatie op deze website kan gedeeld worden, mits bronvermelding.