FAQ – Verlenging

Hulp nodig?

Heeft u een vraag over de webpagina of over uw aanvraag voor een verblijfsvergunning, afschrift of restitutie? Op onze veel gestelde vragen- (klik baar link )pagina vindt u het antwoord op de meeste vragen. Staat uw vraag er niet bij? Neemt u dan contact met ons op. Wij zijn telefonisch bereikbaar tijdens de normale kantooruren. Mailen kan natuurlijk ook. Vermeld bij vragen over uw aanvraag altijd het aanvraagnummer en FMSCRV-nummer.

Verlenging

De aanvraag kan maximaal vanaf 4 maanden en uiterlijk op de dag van verloop van de geldigheidsduur worden ingediend.

Indien de aanvraag tot verlenging van een vergunning niet op de uiterste datum is ingediend, maar wel binnen 3 maanden na verloop van de geldigheidsduur, (dus na datum geldigheid) wordt de aanvraag nog wel als verlengingsaanvraag behandeld. Alle vereiste documenten dienen dan wel binnen de termijn van 3 maanden te zijn overgelegd. De vervolgens te verlenen vergunning zal dan echter worden verleend met ingang van de datum waarop de verlengingsaanvraag is ingediend. Een direct gevolg van een te late aanvraag is dat de opbouw van de verblijfsrechten van de vreemdeling weer geheel opnieuw vanaf nul zal moeten beginnen. Wordt de verlengingsaanvraag na deze “gedoog” termijn (dus na 3 maanden) ingediend dan wordt zij met een eerste aanvraag gelijkgesteld.

Via de link https://www.gobiernu.cw/nl/sector-rechtshandhaving-openbare-orde-en-veiligheid/toelatingsorganisatie-curacao/formulieren/ kunt u een formulier voor verlenging downloaden. Hier vindt u gelijk ook het vereistenlijst afhankelijk van het doel waarvoor u een aanvraag moet doen.

Indien het verzoek ingediend wordt vóór verval datum van de vergunning is dit geen probleem.

Indien het verzoek ingediend wordt na vervaldatum van vergunning, krijgt de aanvrager een verblijfsgat, waardoor dit een onderbreking vormt in de 10 jaren die onafgebroken moeten zijn om in aanmerking te kunnen komen voor een vergunning van onbepaalde tijd

U hebt 4 maanden de tijd voor verloop van uw verblijfstitel om een verzoek voor verlenging in te dienen. Indien er bij de indiening van uw aanvraag documenten ontbreken, moet u dit aangeven in uw aanvraag.

Stel uw vraag

Kunt u het antwoord op uw vraag niet vinden? Stel uw vraag dan hieronder.

    * velden zijn verplicht

    Volg ons

    Disclaimer

    Het Ministerie van Justitie is verantwoordelijk voor publicatie van informatie op deze website. De informatie is met zorgvuldigheid en nauwkeurigheid verzameld. Het Ministerie van Justitie doet haar uiterste best om de informatie zo actueel mogelijk te houden. Aan deze website kunnen echter geen rechten worden ontleend. Deze website wordt door het Ministerie van Justitie beheerd. De informatie op deze website kan gedeeld worden, mits bronvermelding.