VERANTWOORDELIJKE INTEGRATIE

Wat is Verantwoordelijke Integratie?

Met een geldige verblijfstitel kunt u zaken gemakkelijk regelen, als een volwaardige ingezetene van Curacao. Het project Verantwoordelijke Integratie biedt de mogelijkheid aan u als ongedocumenteerde, om zich te legaliseren.

Wie komt in aanmerking voor Verantwoordelijke Integratie?

U komt in aanmerking voor Verantwoordelijke Integratie indien u voor 13 maart 2020 op legale wijze Curacao bent binnengekomen. Verder dient u aan alle vastgestelde eisen te voldoen. Er zijn algemene vereisten die voor iedereen geldig zijn en specifieke vereisten die, afhankelijk van het doel waarvoor u een tijdelijke verblijfsvergunning aanvraagt, geldig zijn. U dient een volledige aanvraag conform het vereistenlijst in te dienen.

Algemene vereisten

 1. Betalingsbewijs leges en retributies;
 2. Volledig ingevulde online aanvraagformulier;
 3. Kopie geldig paspoort (indien meerdere nationaliteiten, kopie van alle paspoorten);
 4. Kopie geboorte akte1 (niet ouder dan 2 jaar);
 5. Verklaring omtrent gedrag van de laatste woonplaats welke bij binnenkomst geldig was maar niet ouder dan 13 maart 2019;
 6. Werkgeversverklaring ingevuld en ondertekend door werkgever tezamen met kopie geldige identiteitsbewijs van werkgever2 ;
  Garantieverklaring3 volledig ingevuld en ondertekend door werkgever vergezeld met een plakzegel van NAf. 10,=;
  Indien meer gezinsleden, dient per gezinslid de aanvraag worden ingediend.
 1. Afhankelijk van het land van geboorte/erkenning/ huwelijk dient de geboorte akte/erkenningsakte/ huwelijksakte gelegaliseerd of geapostilleerd te worden. EU-landen zijn hiervan uitgezonderd.
 2. Indien werkgever niet valt onder artikel 1, lid a LTU, kopie geldige “niet van toepassing verklaring”/”van rechtswege verklaring”/ verblijfsvergunning en kopie geldig paspoort overleggen.
 3. Indien garantsteller (particulier of eenmanszaak) gehuwd is, dient partner de garantie verklaring ook te ondertekenen en een kopie van een zijn/haar geldige identiteitsbewijs te overleggen.’

LET OP:

ER ZIJN MEER VEREISTEN, DIE AFHANKELIJK VAN UW DOEL TOT VERBLIJF, GELDIG ZIJN. VUL HET AANVRAAGFORMULIER ALLEEN IN INDIEN U AAN ALLE EISEN VOLDOET EN ALLE VEREISTE DOCUMENTEN KUNT OVERLEGGEN. AANVULLENDE FORMULIEREN WAARNAAR VERWEZEN WORDT ZIJN VIA EEN LINK TE VINDEN. U KUNT ZE DOWNLOADEN, INVULLEN, ONDERTEKENEN EN UPLOADEN.

Van wanneer tot wanneer kan ik het verzoek indienen?

U kunt het verzoek tot tijdelijk verblijf vanaf 15 maart 2021 tot en met 15 september 2021 indienen. De behandelingstermijn van uw aanvraag is maximaal 6 maanden.

Proces

 1. U neemt kennis van alle eisen en vereiste documenten
 2. Vergaar en vul alle vereiste documenten
 3. U vult het digitale aanvraagformulier correct en volledig in. Het gaat om de volgende onderdelen:
  • Doel van uw verblijf
  • Persoonlijke gegevens (aanvrager en eventueel partner en kinderen)
  • Verblijfsadres
  • Mail adres en telefoonnummers
  • Gegevens referent
  • Sinds wanneer u in Curacao verblijft
  • Antecedentenverklaring
  • Machtiging (indien van toepassing)
 4. U uploadt alle vereiste documenten
 5. U verstuurt het aanvraagformulier
 6. U ontvangt bij indiening van uw aanvraag een bevestiging hiervan.
 7. U kunt via de pagina petishonnan prosesa de status van uw aanvraag controleren.
 8. We vragen u vriendelijk doch dringend om pas bij het verstrijken van de behandelingstermijn contact op te nemen met de Toelatingsorganisatie.

Bij het ontvangen van een positieve kunt u via sita@immigrationcur.org een afspraak maken om uw verblijfstitel in ontvangst te nemen.

LET OP :

Voor het in ontvangst nemen van uw verblijfstitel, dient u persoonlijk te verschijnen en de in uw beschikking genoemde documenten mee te nemen.

Vragen

Voor vragen kunt u onze Facebookpagina bezoeken: Toelatingsorganisatie Curacao