Wijziging Bank Rekening

Wijziging in bank rekening van de Toelatingsorganisatie

Willemstad – De Toelatingsorganisatie wil men herinneren dat de betaling van de leges en retributies voor een verblijfsvergunning of een verklaring op de rekening bij de MCB-bank dienen te geschieden. Het rekeningnummer is 31967908. Er kunnen geen betalingen meer geschieden op de rekening bij de Girobank.

Bij het verrichten van de betaling dient de naam en geboorte datum van de betrokken persoon vermeld te worden. Voor betalingen die via internetbankieren geschieden,
dient dit vermeld te worden op de eerste lijn bij commentaar.

Gelieve kennis hiervan te nemen.

Síguenos en

Descargo de responsabilidad

El Ministerio de Justicia es responsable de publicaciones y información dada en este sitio web. La información ha sido recopilada con cautela y precisión. El Ministerio de Justicia hace todo lo posible para mantener la información lo más actualizada posible. Sin embargo, no se pueden derivar derechos de este sitio web. Este sitio web está administrado por el Ministerio de Justicia. Se puede compartir la información de este sitio web, siempre con mención de fuente.