Wijziging Bank Rekening

Wijziging in bank rekening van de Toelatingsorganisatie

Willemstad – De Toelatingsorganisatie wil men herinneren dat de betaling van de leges en retributies voor een verblijfsvergunning of een verklaring op de rekening bij de MCB-bank dienen te geschieden. Het rekeningnummer is 31967908. Er kunnen geen betalingen meer geschieden op de rekening bij de Girobank.

Bij het verrichten van de betaling dient de naam en geboorte datum van de betrokken persoon vermeld te worden. Voor betalingen die via internetbankieren geschieden,
dient dit vermeld te worden op de eerste lijn bij commentaar.

Gelieve kennis hiervan te nemen.

Volg ons

Disclaimer

The Ministry of Justice is responsible for publishing information on this website. The information has been collected with care and accuracy. The Ministry of Justice does its utmost to keep the information as up-to-date as possible. However, no rights may be derived from this website. This website is managed by the Ministry of Justice. The information on this website may be shared, provided the source is acknowledged.