Verlenging behandelingstermijn

Verlenging behandelingstermijn voor Verantwoordelijke Integratie

Willemstad – Vanaf maart 2021 tot en met 31 december 2021 kon er een aanvraag ingediend worden onder het traject Verantwoordelijke Integratie. Het doel van het traject was om aan personen die ongedocumenteerd waren en/of wegens COVID-19 niet terug konden gaan naar land van herkomst en hierdoor ongedocumenteerd zijn gebleven, de kans te geven om zich te legaliseren.

De behandelingstermijn om deze aanvragen te behandelen is gesteld op zes (6) maanden. Gezien de grote interesse voor het traject en het aantal verzoeken die ontvangen zijn, is er een achterstand opgelopen in de registratie en behandeling van de aanvragen. Hiernaast is de Toelatingsorganisatie ook getroffen door COVID-19 waardoor veel personen hun beslissing niet binnen de gestelde zes (6) maanden hebben ontvangen. Door de genoemde omstandigheden is de behandelingstermijn verlengd met zes (6) maanden. Dit betekend dat de behandelingstermijn twaalf (12) maanden is geworden.

De Toelatingsorganisatie vraagt om geduld van de personen die een verzoek hebben ingediend onder het traject zodat de aanvragen op een professionele wijze behandeld kunnen worden. Ten slotte wil de Toelatingsorganisatie de personen herinneren wie een verzoek hebben ingediend maar nog geen bewijs van aanvraag hebben ontvangen, dat het automatisch bericht welke zij per e-mail hebben ontvangen, als bewijs van aanvraag fungeert tot wanneer zij de officiële bewijs van aanvraag per e-mail toegestuurd krijgen.

Voor meer informatie van de Toelatingsorganisatie kan er gekeken worden op www.immigrationcur.org.

Volg ons

Disclaimer

The Ministry of Justice is responsible for publishing information on this website. The information has been collected with care and accuracy. The Ministry of Justice does its utmost to keep the information as up-to-date as possible. However, no rights may be derived from this website. This website is managed by the Ministry of Justice. The information on this website may be shared, provided the source is acknowledged.