Verantwoordelijke Integratie

Verlenging traject Verantwoordelijke Integratie

Willemstad – In maart van het huidige jaar heeft de Minister van Justitie het project voor Verantwoordelijke Integratie voor ongedocumenteerden die aan enige vereisten voldoen, aangekondigd waar men de kans krijgt om zich te legaliseren.

Na de aankondiging en implementatie van het traject werd een lock down aangekondigd eind maart. Alle overheidsinstanties waren hierdoor gesloten en konden de nodige service niet verlenen aan de betrokken personen. Hiernaast konden deze personen wegens COVID-19 maatregelen niemand benaderen om hen te helpen met het indienen van een aanvraag op basis van het traject Verantwoordelijke Integratie.

In verband met bovenvermeld wordt dit traject verlengd met enkele maanden. Het traject wordt verlengd tot en met 31 december 2021. Met deze verlenging is rekening gehouden met de lock down periode van maart jongstleden en dat men meer tijd krijgt om de desbetreffende overheidsinstanties te benaderen om te voldoen aan de vereisten voor de aanvraag. De Minister hoopt dat meer ongedocumenteerde personen de kans krijgen om een verzoek in te dienen gedurende deze traject om legaal te worden in Curaçao.

Om een verzoek in te dienen moet dit geschieden via het website www.immigrationcur.org. Op de genoemde website kan men informatie krijgen om de aanvraag in te dienen.

Volg ons

Disclaimer

The Ministry of Justice is responsible for publishing information on this website. The information has been collected with care and accuracy. The Ministry of Justice does its utmost to keep the information as up-to-date as possible. However, no rights may be derived from this website. This website is managed by the Ministry of Justice. The information on this website may be shared, provided the source is acknowledged.