Toelatingsorganisatie

Missie & Visie

Missie

Op een daadkrachtige, professionele en integere wijze toetsen wij de verzoeken (tot toelating) van personen op basis van vigerende wet- en regelgeving en binnen de vastgestelde tijd.

Visie

De professionele en dynamische organisatie voor toelating van personen op Curaçao conform de vigerende regels.

De doelstellingen van de Toelatingsorganisatie

 • Het op planmatige, professionele, integere en cliëntgerichte wijze verwerken van aanvragen voor toelating, verblijf en naturalisatie, opdat conform vigerende wet- en regelgeving wordt voorzien in de behoeften van de cliënt.
 • Het op correcte, volledige, begrijpelijke en uniforme wijze informeren van cliënten, waarbij in bijzondere gevallen de informatie zoveel mogelijk wordt afgestemd op de specifieke behoeften van de cliënt.
 • Het bevorderen van de samenwerking in de interne organisatie binnen de vreemdelingenketen met overige belangrijke stakeholders door adequate afstemming van processen, procedures en (informatie)systemen.
 • Het leveren van een bijdrage in de beleidsontwikkeling op het terrein van de vreemdelingenzorg. 

De Toelatingsorganisatie verwerkt de volgende aanvragen:

 • Verblijfsvergunningen
 • Toeristische verlenging
 • Van Rechtswege verklaring
 • Niet van Toepassing verklaring
 • Bewijs van terugkeer

De Toelatingsorganisatie heeft ook als taak om:

 • advies uit te brengen op beleidswijzigingen
 • de Minister van Justitie te vertegenwoordigen in het proces van bezwaar en beroep
Disclaimer

Het Ministerie van Justitie is verantwoordelijk voor publicatie van informatie op deze website. De informatie is met zorgvuldigheid en nauwkeurigheid verzameld. Het Ministerie van Justitie doet haar uiterste best om de informatie zo actueel mogelijk te houden. Aan deze website kunnen echter geen rechten worden ontleend. Deze website wordt door het Ministerie van Justitie beheerd. De informatie op deze website kan gedeeld worden, mits bronvermelding.