Beide ouders hebben ouderlijk gezag

Beide ouders hebben ouderlijk gezag

(getrouwde ouders of zij hebben het gezamenlijk gezag op grond van gerechtelijke uitspraak of ze hebben het gezamenlijk gezag op grond van een gezamenlijke verklaring bij het Gerecht)

Reizende met beide ouders

 • trouwboek van de reizende ouders waarin de naam van de minderjarige voorkomt òf
 • lang uittreksel van de minderjarige (niet ouder dan 6 maanden)
 • indien ongehuwd, uittreksel van het gezagregister (niet ouder dan 6 maanden)

Reizende met alleen één ouder

 • trouwboek⁵ of lang uittreksel van de minderjarige (niet ouder dan 6 maanden)
 • volledig ingevuld toestemmingsformulier en ondertekend door de wettelijke vertegenwoordiger(s);
 • kopie identiteitsdocument of paspoort van de achterblijvende ouder.
 • indien ongehuwd, uittreksel van het gezagregister (niet ouder dan 6 maanden)

Reizende met iemand anders of instelling/organisatie

 • lang uittreksel van de minderjarige (niet ouder dan 6 maanden) of trouwboek⁶
 • volledig ingevuld toestemmingsformulier ondertekend door beide ouders
 • indien ongehuwd, uittreksel van het gezagregister (niet ouder dan 6 maanden)
 • kopie paspoort of identiteitsdocument van beide ouders
 • identiteitsdocument van begeleidende meerderjarige persoon

⁵ Geldige trouwboek waarin de naam van de minderjarige voorkomt.
⁶ Geldige trouwboek waarin de naam van de minderjarige voorkomt.

Disclaimer

Het Ministerie van Justitie is verantwoordelijk voor publicatie van informatie op deze website. De informatie is met zorgvuldigheid en nauwkeurigheid verzameld. Het Ministerie van Justitie doet haar uiterste best om de informatie zo actueel mogelijk te houden. Aan deze website kunnen echter geen rechten worden ontleend. Deze website wordt door het Ministerie van Justitie beheerd. De informatie op deze website kan gedeeld worden, mits bronvermelding.