Documenten Ingezetenen

DOCUMENTEN INGEZETENEN³

De volgende opgesomde documenten zijn de documenten die in de reguliere gevallen vereist zijn bij het reizen als minderjarige of met een minderjarige. Bij bijzondere gevallen kunnen door de Grensautoriteiten de daarop toepasselijke documenten vereist worden. 

Indien de vereiste documenten niet worden overgelegd zal het vertrek of binnenkomst, ter bescherming van de minderjarige, niet worden toegestaan.  

Om de toestemming van de bevoegde ouder(s) of voogd(en) uniform te laten verlopen is een toestemmingsformulier ontworpen die volledig ingevuld dient te worden en ondertekend dient te worden door de wettelijke vertegenwoordiger die toestemming geeft aan de minderjarige en de begeleidende meerderjarige persoon (een individu of namens een bepaalde instelling) aanwijst aan wie de zorg is toevertrouwd gedurende de reis en/of voor de op het formulier vermelde periode. 

De volgende documenten dienen aan de dienstdoende grensambtenaar getoond te worden bij het reizen als een minderjarige of met een minderjarige. De documenten worden per situatie van de minderjarige opgesomd.

Spoed en bijzondere gevallen
In spoed – en bijzondere gevallen, naar aanleiding van bijvoorbeeld  medische gevallen, kan de Teamleider van de afdeling Grensbewaking van de Unit Vreemdelingen, Toezicht en Grensbewaking worden benaderd op telefoonnummer +5999 674 0143.

TIJDIG BEGINNEN MET VOORBEREIDINGEN
Gelet op de verschillende documenten die overgelegd dienen te worden, de verschillende afspraken bij genoemde instanties die gemaakt moeten worden en de wachttijd om de documenten in ontvangst te nemen, wordt geadviseerd om tijdig met de voorbereidingen voor een reis met een minderjarige te beginnen.

INWERKINGTREDING en OVERGANGSPERIODE
De onderhavige circulaire treedt in werking met ingang van 1 juli 2023.
Daarbij zal rekening worden gehouden met een overgangsperiode van 1 maand ten aanzien van over te leggen documenten; in de overgangsperiode kan een familieboek (buki di famia) de geboorteakte en het lange uittreksel vervangen. 

Per 1 augustus 2023 dient het publiek zich volledig aan deze Circulaire te houden.


³ Zij het Nederlander of vreemdeling; Een minderjarige vreemdeling die ingezetene is van Curaçao dient zich zoveel mogelijk aan deze richtlijnen te houden.

⁴ Zie toestemmingsformulier

Disclaimer

Het Ministerie van Justitie is verantwoordelijk voor publicatie van informatie op deze website. De informatie is met zorgvuldigheid en nauwkeurigheid verzameld. Het Ministerie van Justitie doet haar uiterste best om de informatie zo actueel mogelijk te houden. Aan deze website kunnen echter geen rechten worden ontleend. Deze website wordt door het Ministerie van Justitie beheerd. De informatie op deze website kan gedeeld worden, mits bronvermelding.