Algemene informatie

Algemene informatie

Uittreksel Gezagregister

Voor het verkrijgen van een uittreksel van het gezagregister bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie (Kas di Korte) dient een verzoek minimaal 7 werkdagen van te voren te worden ingediend. Bij het verzoek dient een lang uittreksel van de Publieke Zaken (Kranshi) worden overgelegd niet ouder dan 3 maanden. Voor elk verzoek / akte wordt NAF 50,- griffierechten in rekening gebracht. Men dient de griffierechten te voldoen bij indiening van het verzoek aan de infobalie, of in geval van digitale indiening⁷, bij het ophalen van de akte.

Publieke Zaken (Kranshi)

Om een uittreksel uit de basisadministratie te verkrijgen dient er een afspraak te worden gemaakt. De kosten voor het verkrijgen van een lang uittreksel bedragen Naf 10,–. Ga naar Loket Digital voor het aanvragen van een lang uittreksel.

TIJDIG BEGINNEN MET VOORBEREIDINGEN

Gelet op de verschillende documenten die overgelegd dienen te worden, de verschillende afspraken bij genoemde instanties die gemaakt moeten worden en de wachttijd om de documenten in ontvangst te nemen, wordt geadviseerd om tijdig met de voorbereidingen voor een reis met een minderjarige te beginnen.

Spoed en bijzondere gevallen

In spoed – en bijzondere gevallen, naar aanleiding van bijvoorbeeld  medische gevallen, kan de Teamleider van de afdeling Grensbewaking van de Unit Vreemdelingen, Toezicht en Grensbewaking worden benaderd op telefoonnummer +5999 674 0143.

Download Bestanden

  • Toestemmingsformulier Reizen met Minderjarige docx (314kb) [ download ]
Disclaimer

Het Ministerie van Justitie is verantwoordelijk voor publicatie van informatie op deze website. De informatie is met zorgvuldigheid en nauwkeurigheid verzameld. Het Ministerie van Justitie doet haar uiterste best om de informatie zo actueel mogelijk te houden. Aan deze website kunnen echter geen rechten worden ontleend. Deze website wordt door het Ministerie van Justitie beheerd. De informatie op deze website kan gedeeld worden, mits bronvermelding.