Documenten niet-ingezetenen

MINDERJARIGE VREEMDELING

Wettelijke vertegenwoordigers van minderjarige vreemdelingen die naar Curaçao reizen dienen ook rekening te houden met eerder genoemde principes. De reizende minderjarige vreemdeling dient de voor hun land geldende documenten te overleggen waarbij aangetoond kan worden dat de minderjarige met zijn rechtmatige ouders reist of toestemming heeft verkregen ten behoeve van de reis, en zo nodig de aangewezen meereizende meerderjarige. 

Het niet kunnen aantonen van de noodzakelijke documenten voor identiteit en een veilig verblijf van het kind kan betekenen dat aan de minderjarige geen toelating wordt verleend óf ten behoeve van het benodigde onderzoek (tijdelijk) onder toezicht wordt gesteld van de bevoegde autoriteiten. 

De over te leggen documenten voor reizende niet-ingezetene minderjarige vreemdelingen behelzen: 

  1. Geboorteakte, identiteitsdocumenten alsook reisdocumenten van de minderjarige; 
  2. Identiteitsdocumenten van de bevoegde ouder(s) die gezag heeft/hebben om toestemming te geven of van desbetreffende voogd; 
  3. De geldige identiteitsdocumenten van de meereizende meerderjarige;
  4. Documenten die aantonen wie de wettelijke vertegenwoordiger is van de reizende minderjarige.
  5. Indien bijzondere omstandigheden zich voordoen, dienen deze door officiële rechtsgeldige documenten te worden aangetoond. Deze dienen geapostilleerd of gelegaliseerd te zijn⁸.
  6. Volledig ingevuld toestemmingsformulier ondertekend door de achterblijvende ouder(s) waarin de verantwoordelijke en, zo nodig, de meereizende meerderjarige en de verantwoordelijk meerderjarige gedurende het verblijf wordt aangewezen.

Toeristisch verblijf minderjarige vreemdeling

Een alleen reizende minderjarige vreemdeling dient aangemeld te worden bij de Unit Vreemdelingen Toezicht en Grensbewaking door middel van een volledig ingevuld toestemmingsformulier ondertekend door de rechtmatige wettelijke vertegenwoordiger(s), samen met de benodigde documenten, zoals hierboven opgenoemd.

Langdurig verblijf minderjarige vreemdeling

Indien de minderjarige binnenkomt om langdurig te verblijven dient hij/zij over een vergunning tot (tijdelijk) verblijf, of een inwilligend schrijven hiertoe vanuit de Toelatingsorganisatie Curaçao, te beschikken met als doel gezinshereninging of studie.


⁸ Afhankelijk van het land van geboorte/erkenning/ huwelijk dient de geboorteakte/erkenningsakte/ huwelijksakte gelegaliseerd of geapostilleerd te worden. EU-landen zijn hiervan uitgezonderd. Apostille geldt voor de landen die aangesloten zijn bij het Apostilleverdrag (Verdrag tot afschaffing van het vereiste van legalisatie voor buitenlandse openbare akten, ‘s-Gravenhage, 05-10-1961)

Disclaimer

Het Ministerie van Justitie is verantwoordelijk voor publicatie van informatie op deze website. De informatie is met zorgvuldigheid en nauwkeurigheid verzameld. Het Ministerie van Justitie doet haar uiterste best om de informatie zo actueel mogelijk te houden. Aan deze website kunnen echter geen rechten worden ontleend. Deze website wordt door het Ministerie van Justitie beheerd. De informatie op deze website kan gedeeld worden, mits bronvermelding.