Niet van toepassing

Niet van Toepassing

Een Niet van Toepassing verklaring geeft aan dat de vreemdelingenwet niet van toepassing is op een persoon.
Wie komt in aanmerking voor een Niet van Toepassing?

a.   Een persoon geboren in Curaçao en die de Nederlandse nationaliteit heeft sinds geboorte

b.   Een persoon van Nederlandse nationaliteit geboren in Aruba voor 1 januari 1986 die op 1 januari 1986 in de        Nederlandse Antillen woonde en voor (op) 10 oktober 2010 in Curaçao woonde.

c.   Een persoon van Nederlandse nationaliteit die voor 10 oktober 2010 op Bonaire, Sint Maarten of Sint                    Eustatius geboren is en die op 10 oktober 2010 in Curaçao woonde.

d.   De kinderen van de genoemde personen

Welke documenten zijn nodig om een Niet van Toepassing aan te vragen?

De nodige documenten zijn:

 1. Kopie geldig paspoort;
 2. Betalingsbewijs0 leges en retributies;
 3. Geboorte akte1 niet ouder dan 1 jaar. Origineel aantonen voor inzage;
 4. Indien onderdeel a t/m c van toepassing is: een verklaring van nationaliteit (op te vragen bij Publieke Zaken van de desbetreffende geboorteland);
 5. Indien onderdeel a t/m c van toepassing is: een verklaring van woonplaats van het bevolkingsregister van Curaçao:
  • van de in Aruba geboren Nederlander dat hij/zij op 1 januari 1986 in Nederlandse Antillen en voor 10 oktober 2010 in Curaçao woonachtig was of
  • van de in Nederlandse Antillen geboren Nederlander dat hij/zij voor 10 oktober 2010 in Curaçao woonachtig was;
 6. Indien onderdeel d:
  • een verklaring van nationaliteit van de ouder vallende onder artikel 1, lid a tot en met c LTU (op te vragen bij Publieke Zaken van de desbetreffende geboorteland) EN
  • kopie van het paspoort van de bovengenoemde ouder
 7. Indien onderdeel d: een verklaring van woonplaats van het bevolkingsregister van de ouder:
  • van de in Aruba geboren Nederlander dat hij/zij op 1 januari 1986 in Nederlandse Antillen en voor 10 oktober 2010 in Curaçao woonachtig was of
  • van de in Nederlandse Antillen geboren Nederlander dat hij/zij voor 10 oktober 2010 in Curaçao woonachtig was
 8. In geval van adoptie: uittreksel van burgerlijke staat uit het adoptieregister

KOSTEN

Alvorens de aanvraag in te dienen, is men leges en retributies verschuldigd. Voor de aanvraag voor een Niet van Toepassing verklaring moet men een bedrag betalen van naf.  225,=. De betaling dient bij Maduro & Curiel’s Bank te geschieden. De nodige informatie om te betaling te kunnen verrichten kunt u terug zien op de betalingsopdracht.

Hier treft u de aanvullende formulier voor uw aanvraag :

INDIENEN VAN DE AANVRAAG

Voordat u de aanvraag gaat indienen, moet u controleren of u alle vereisten hebt verzameld. Indien dit zo is, dan kan de aanvraag ingediend worden. Alle vereisten dienen in pdf formaat gescand te zijn. Klik hier om de aanvraag in te dienen.

BESLISSEN OP UW AANVRAAG

Nadat de aanvraag ingediend is, heeft de Toelatingsorganisatie 4 maanden de tijd om een beslissing te nemen op uw aanvraag. Nadat de beslissing gereed is, wordt dit naar u gemaild.

Heeft u een positieve beslissing ontvangen, moet u een afspraak maken om de verblijfsvergunning in ontvangst te nemen. Klik hier om de afspraak te maken.

Heeft u een negatieve beslissing ontvangen, heeft u dan 6 weken de tijd om een bezwaarschrift in te dienen. Het bezwaarschrift moet u mailen naar info@immigrationcur.org.

0Bij het betalen dient de volgende gegevens van de aanvrager als referentie vermeld te worden, het gaat om:

 1. volledig voor- en achternaam
 2. geboortedatum

1Afhankelijk van het land van geboorte/erkenning/ huwelijk dient de geboorteakte/erkenningsakte/ huwelijksakte gelegaliseerd of geapostilleerd te worden. EU-landen zijn hiervan uitgezonderd.


Download Bestanden

Disclaimer

Het Ministerie van Justitie is verantwoordelijk voor publicatie van informatie op deze website. De informatie is met zorgvuldigheid en nauwkeurigheid verzameld. Het Ministerie van Justitie doet haar uiterste best om de informatie zo actueel mogelijk te houden. Aan deze website kunnen echter geen rechten worden ontleend. Deze website wordt door het Ministerie van Justitie beheerd. De informatie op deze website kan gedeeld worden, mits bronvermelding.