Afschrift

Bent u in het bezit van een geldige vergunning of verklaring en is deze kwijtgeraakt, gestolen of vernietigd?
Dan moet u een verzoek indienen voor een afschrift.

De vereisten die nodig zijn voor het indienen van het verzoek zijn:

  1. Origineel betalingsbewijs0 (m.u.v. verklaring N.V.T.);
  2. Kopie van geldig paspoort;
  3. In geval van diefstal of verlies, kopie aangifte of kennisgeving van verlies overleggen.

INDIENEN VAN EEN AANVRAAG

Voordat u de aanvraag gaat indienen, moet u controleren of u alle vereisten hebt verzameld. Indien dit zo is, dan kan de aanvraag ingediend worden. Alle vereisten dienen in pdf formaat gescand te zijn. Klik hier om de aanvraag in te dienen.

BESLISSEN OP UW AANVRAAG

Nadat de aanvraag ingediend is, heeft de Toelatingsorganisatie conform vigerende wet- en regelgeving 4 maanden de tijd om een beslissing te nemen op uw aanvraag. Nadat de beslissing gereed is, wordt dit gemaild naar het e-mail adres dat vermeld staat bij de indiening van de aanvraag.

Heeft u een positieve beslissing ontvangen, moet u een afspraak maken om de verblijfsvergunning in ontvangst te nemen.
Klik hier om de afspraak te maken.

Heeft u een negatieve beslissing ontvangen, heeft u dan 6 weken de tijd om een bezwaarschrift in te dienen. Het bezwaarschrift moet u mailen naar info@immigrationcur.org. De onderliggende stukken voor het bezwaarschrift dienen ook gemaild te worden naar het boven vermeld e-mail adres.

KOSTEN

Alvorens een verzoek in te kunnen dienen, moeten de leges en retributies betaald worden.
Voor een aanvraag voor de afschrift dient een bedrag van naf. 195,= betaald te worden.
De betaling dient bij Maduro & Curiel’s Bank te geschieden. De nodige informatie om te betaling te kunnen verrichten, kunt u terug zien op de betalingsopdracht.

 

Hier treft u de aanvullende formulier voor uw aanvraag :

0Bij het betalen dient de volgende gegevens van de aanvrager als referentie vermeld te worden, het gaat om:

1)volledig voor- en achternaam
2)geboortedatum

Download Bestanden

Disclaimer

Het Ministerie van Justitie is verantwoordelijk voor publicatie van informatie op deze website. De informatie is met zorgvuldigheid en nauwkeurigheid verzameld. Het Ministerie van Justitie doet haar uiterste best om de informatie zo actueel mogelijk te houden. Aan deze website kunnen echter geen rechten worden ontleend. Deze website wordt door het Ministerie van Justitie beheerd. De informatie op deze website kan gedeeld worden, mits bronvermelding.