Investeerder

Investeerder

De Minister van Justitie van Curaçao heeft op 6 september 2014 een vergunning voor tijdelijk verblijf of tot verblijf voor investeerders geïntroduceerd; genaamd Kapitaalkrachtige Investeerder 2014. De Kapitaalkrachtige Investeerder 2014 is ten behoeve van bonafide kapitaalkrachtige investeerders, die toelating tot Curaçao verzoeken. De kapitaalkrachtige investeerders dienen van wezenlijk belang te zijn voor Curaçao. De investering dient voor extra werkgelegenheid te zorgen, buitenlandse deviezen binnen te brengen of de economische ontwikkeling van Curaçao te stimuleren. De Kapitaalkrachtige Investeerder 2014 is bedoeld om de kapitaalkrachtige investeerders, die gedurende een periode van meer dan 6 maanden per jaar in Curaçao wensen te verblijven, te faciliteren.

Voorwaarden

Voor de vergunning tot tijdelijk verblijf met doel “kapitaalkrachtige investeerder” geldt dat de vreemdeling duurzaam en zelfstandig over voldoende middelen van bestaan moet beschikken om de verplichtingen voortvloeiend uit de investering na te kunnen komen, waarbij de vreemdeling dient aan te tonen middels officiële documenten een zakelijke investering te hebben gedaan of is voornemens dit te doen met een waarde van tenminste Naf. 500.000,00. De geldigheid van de vergunning is afhankelijk van de waarde van de investering.

Deze zijn als volgt:

  • Bij een zakelijke investering vanaf Naf. 500.000,00 wordt de verblijfsvergunning voor een periode van 3 jaren afgegeven. 
  • Bij een zakelijke investering vanaf Naf. 750.000,00 wordt de verblijfsvergunning voor een periode van 5 jaren afgegeven.
  • Bij een zakelijke investering vanaf Naf. 1.500.000,00 wordt de verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd afgegeven.

KOSTEN

Alvorens de aanvraag in te dienen, is men leges en retributies verschuldigd. Het te betalen bedrag is afhankelijk van de investering.

Bij een zakelijke investering vanaf Naf. 500.000,= betaalt men naf. 1.865,=.
Bij een zakelijke investering vanaf Naf. 750.000,= betaalt men naf. 3.095,=.
Bij een zakelijke investering vanaf Naf. 1.500.000,= betaalt men naf. 6.170,=.

De betaling dient bij Maduro & Curiel’s Bank te geschieden. De nodige informatie om te betaling te kunnen verrichten kunt u terugzien op de betalingsopdracht.

Hier treft u de aanvullende formulier voor uw aanvraag:

INDIENEN VAN DE AANVRAAG

Voordat u de aanvraag gaat indienen, moet u controleren of u alle vereisten hebt verzameld. Indien dit zo is, dan kan de aanvraag ingediend worden. Alle vereisten dienen in pdf formaat gescand te zijn. Klik hier om de aanvraag in te dienen.

BESLISSEN OP UW AANVRAAG

Nadat de aanvraag ingediend is, heeft de Toelatingsorganisatie 4 maanden de tijd om een beslissing te nemen op uw aanvraag. De beslissing dient u in het buitenland af te wachten. Nadat de beslissing gereed is, wordt dit naar u gemaild.

Heeft u een positieve beslissing ontvangen, moet u een afspraak maken om de verblijfsvergunning in ontvangst te nemen. Klik hier om de afspraak te maken.

Heeft u een negatieve beslissing ontvangen, heeft u dan 6 weken de tijd om een bezwaarschrift in te dienen. Het bezwaarschrift moet u mailen naar info@immigrationcur.org.

Download Bestanden

Disclaimer

Het Ministerie van Justitie is verantwoordelijk voor publicatie van informatie op deze website. De informatie is met zorgvuldigheid en nauwkeurigheid verzameld. Het Ministerie van Justitie doet haar uiterste best om de informatie zo actueel mogelijk te houden. Aan deze website kunnen echter geen rechten worden ontleend. Deze website wordt door het Ministerie van Justitie beheerd. De informatie op deze website kan gedeeld worden, mits bronvermelding.