Toezicht

Toezicht

Toezicht in het vreemdelingenrecht heeft in het algemeen enerzijds het oog op het orderlijk verloop van de binnenkomst van vreemdelingen en vervolgens de registratie van het legaal verblijf van hen die zijn toegelaten. Anderzijds heeft het betrekking op de verwijdering van vreemdelingen die niet of niet langer in Curaçao mogen verblijven.

De maatregelen van toezicht vinden hun grondslag in de regelgeving en literatuur. Deze maatregelen betreffen onder meer de identificatieplicht, de kennisgeving van wijziging van woon of verblijfplaats in Curaçao. Verder betreffen het de vrijheidsbeperkende en ontnemende maatregelen, de staande houding, de ophouding en het ongewenst verklaren van een vreemdeling.

Behoudens ter voorkoming van illegale binnenkomst en verblijf, dient het vreemdelingentoezicht er
ook toe inzicht te krijgen in de gedragingen van vreemdelingen die legaal in Curaçao verblijven, voorzover deze gedragingen relevant zijn in verband met de uitvoering van de LTU en het vreemdelingenbeleid. Zo kunnen de feitelijke gegevens (aantal vreemdelingen, hun verblijfplaatsen en verblijfsdoel, hun gezinssamenstelling en hun woon- en werkomstandigheden) die de basis moeten vormen van het te voeren vreemdelingenbeleid geheel of gedeeltelijk via het vreemdelingentoezicht worden verkregen.

Volg ons

Disclaimer

Het Ministerie van Justitie is verantwoordelijk voor publicatie van informatie op deze website. De informatie is met zorgvuldigheid en nauwkeurigheid verzameld. Het Ministerie van Justitie doet haar uiterste best om de informatie zo actueel mogelijk te houden. Aan deze website kunnen echter geen rechten worden ontleend. Deze website wordt door het Ministerie van Justitie beheerd. De informatie op deze website kan gedeeld worden, mits bronvermelding.