Reizen met Minderjarigen

Reizen met Minderjarigen

INLEIDING

Bescherming van minderjarigen is een prioriteit van het ministerie van Justitie in het bijzonder en van het land Curaçao in het algemeen. Het wettelijke kader wordt hierbij gevormd door de internationale verdragen ter zake de bescherming van de rechten van het kind in samenhang met lokale wet- en regelgeving. 

“Minderjarigen zijn zij, die de ouderdom van achttien jaren niet hebben bereikt en niet gehuwd zijn of gehuwd zijn geweest of met toepassing van artikel 1: 253ha meerderjarig zijn verklaard¹”.

Uit artikel 234² vloeit voort dat een minderjarige niet zonder de toestemming van zijn wettelijke vertegenwoordigers (bevoegde ouder(s) of voogd) mag reizen. Een minderjarige reist doorgaans met (één van) zijn ouders, alléén, met vrienden, met de school of instelling waar hij/zij haar studie of sport doet. Het is van belang dat voor de veiligheid van het kind bewezen kan worden aan de Immigratieambtenaar, dat hij/zij rechtsgeldig, met toestemming van de verantwoordelijke ouder(s) of voogd(en), deel zal nemen aan een reis naar elders. 

De minister van Justitie hecht er veel waarde aan dat bij controle bij de Immigratie, luchthaven/zeehaven, het één en ander soepel verloopt. In dat kader is het van belang dat het kind of de ouder, personen/instellingen waarmee de minderjarige reist op de hoogte zijn van, met welke documenten zij bewijzen dat het kind en de meereizende persoon toestemming heeft/hebben van de bevoegde ouder(s) of voogd om met het kind te reizen. Naar aanleiding van het vorenstaande wordt hierbij vastgelegd welke documenten bij het reizen overgelegd dienen te worden bij het Grenstoezicht zodat het kind rechtsgeldig kan reizen.

De documenten die overgelegd dienen te worden behelzen:

  1. identiteitsbewijs documenten alsook reisdocumenten van de minderjarige;
  2. identiteitsbewijs documenten van de bevoegde ouder(s) die gezag heeft/hebben om toestemming te geven of van desbetreffende voogd; 
  3. een rechtsgeldige schriftelijke en getekende toestemming inhoudende informatie over de reis, begeleidende meerderjarige personen en de reisperiode;
  4. identiteitsdocumenten van de meereizende meerderjarige;
  5. documenten die aantonen wie de wettelijke vertegenwoordiger is van de reizende minderjarige.

De volgende personen kunnen als wettelijke vertegenwoordigers optreden en toestemming verlenen: 

  1. De moeder; in het geval dat de minderjarige niet is erkend;
  2. Eén van de ouders; dit is het geval bij eenhoofdig gezag. De minderjarige is erkend door de vader, maar alleen de moeder heeft gezag of op het moment dat naar aanleiding van een gerechtelijke uitpraak alleen één ouder (kan ook alleen de vader) gezag heeft; 
  3. Beide ouders; met andere woorden bij gezamenlijk gezag. Dit is het geval indien de ouders zijn getrouwd, er door een gerechtelijke uitspraak is bepaald dat beide ouders het gezag hebben over de minderjarige, of de ouders middels een verklaring gedaan aan het Gerecht te kennen hebben gegeven gezamenlijk met het gezag belast te willen worden.
  4. Voogd(en); Voogden worden door het Gerecht aangewezen.

¹Artikel 233 van Boek 1 van de Burgerlijke Wetboek Curaçao

²Artikel 234 van Boek 1 van de Burgerlijke Wetboek Curaçao

Download Bestanden

Disclaimer

Het Ministerie van Justitie is verantwoordelijk voor publicatie van informatie op deze website. De informatie is met zorgvuldigheid en nauwkeurigheid verzameld. Het Ministerie van Justitie doet haar uiterste best om de informatie zo actueel mogelijk te houden. Aan deze website kunnen echter geen rechten worden ontleend. Deze website wordt door het Ministerie van Justitie beheerd. De informatie op deze website kan gedeeld worden, mits bronvermelding.