Wet- en Regelgeving

Wet- en regelgeving

Landsverordening/beleidOmschrijving
Beleid kort verblijf t.b.v. kapitaalkrachtigde investeerder en overwinteraarsHier treft u het beleid van de Minister van Justitie in het kader van de verlening van vergunning tot kort verblijf ten behoeve van kapitaal krachtige investeerders en overwinteraars. Dit beleid is op 27 september 2013 in werking getreden.
Beleidsprocedure definitief vertrekHier treft u de wijziging in verband met het procedure voor definitief vertrek voor personen van Nederlandse nationaliteit.
Beleidswijziging per 1 januari 2019Hier treft u de beleidswijzigingen die per 1 januari 2019 in werking treden.
Herzien beleid in het kader van verlenging toeristisch verblijf van visumplichtige staatsburgersHier treft u het herziene beleid in het kader van verlenging toeristisch verblijf van visumplichtige staatsburgers.
Herziene Instructie 2006 (HIG)Hier treft u de insctructie van de Minister van Justitie inzake de toepassing van de Landsverordening Toelating en Uitzetting en het Toelatingsbesluit.
Landsbesluit van de 5de december 2011Hier treft u de vaststelling van de geconsolideerde tekst van het Toelatingsbesluit.
Landsverordening Toelating en Uitzetting PB 2010 No.5Hier treft u vreemdelingenwetgeving.
Landsverordening van 21ste februari 2014Hier treft u de wijziging van de Landsverordening Toelating en Uitzetting en Eilandsverordening leges, precariorechten en retributies Curaçao 1992.
Ministriële Beschikking van de 26ste september 2014Hier treft u de Ministriële Beschikking omtrent Kapitaalkrachtige investeerders.
Ministriële Beschikking van de 7de december 2004Hier treft u de Toelatingsbeschikking. Hierin treft u de toelatingsvoorwaarden en de vaststelling van de waarborgsommen.
Toelatingsbeleid Curaçao 2016 (i.p.v. hoofdstuk 1 en 2 van de Herziene Instructie 2006)Hier treft u de wijziging van hoofdstuk 1 en 2 van de Herziene Instructie 2006. Deze wijzigingen zijn op 1 juni 2016 vastgelegd en zijn op 1 september 2016 in werking getreden.
Disclaimer

Het Ministerie van Justitie is verantwoordelijk voor publicatie van informatie op deze website. De informatie is met zorgvuldigheid en nauwkeurigheid verzameld. Het Ministerie van Justitie doet haar uiterste best om de informatie zo actueel mogelijk te houden. Aan deze website kunnen echter geen rechten worden ontleend. Deze website wordt door het Ministerie van Justitie beheerd. De informatie op deze website kan gedeeld worden, mits bronvermelding.