Vergunning en Verklaring

Vergunning en Verklaring

Hier kunt u de nodige informatie terug vinden voor het indienen van een vergunning of verklaring.

Vergunning

Bent u van vreemde nationaliteit, dan moet u een verzoek indienen voor een verblijfsvergunning. Er zijn verschillende doelen waarvoor het verzoek ingediend kan worden. Onder het kolom VERGUNNING treft u de verschillende doelen terug.

Verklaring

Verklaringen worden gesplitst in twee typen:

  • Van Rechtswege verklaring 
  • Niet van Toepassing verklaring

Heeft u de Nederlandse of Amerikaanse nationaliteit?
Komt u als consul of consulaire personeel, militair of uitgezonden personeel werken?
Bij Van Rechtswege verklaring zijn er verschillende doelen waarvoor dit ingediend kan worden. Onder het kolom VERKLARING treft u de verschillende doelen terug.

Zijn één van uw ouders een in Curaçao geboren Nederlander?
Dan moet u een verzoek indienen voor een Niet van Toepassing verklaring.
Onder het kolom VERKLARING treft u de vereisten hiervoor.

Disclaimer

Het Ministerie van Justitie is verantwoordelijk voor publicatie van informatie op deze website. De informatie is met zorgvuldigheid en nauwkeurigheid verzameld. Het Ministerie van Justitie doet haar uiterste best om de informatie zo actueel mogelijk te houden. Aan deze website kunnen echter geen rechten worden ontleend. Deze website wordt door het Ministerie van Justitie beheerd. De informatie op deze website kan gedeeld worden, mits bronvermelding.