Toezicht

Toezicht

De afdeling die controle uitvoert bij de lucht- en zeehaven op in- en uitreis van personen.
Lees Meer

Zeehaven

City employment issue opportunities are position descriptions are listed.
Lees Meer

Werken

We differentiate ourselves from all the other australian by the real factors.
Lees Meer

Stage

City employment issue opportunities are position descriptions are listed.
Lees Meer

Grensbewaking

De afdeling die de legale status van personen controleert.
Lees Meer

Afschrift

We differentiate ourselves from all the other australian by the real factors.
Lees Meer

Vergunning en Verklaring

Om te verblijven op Curaçao heeft u een verblijfstitel nodig.
Lees Meer

Verniewing

City employment issue opportunities are position descriptions are listed.
Lees Meer

Bewijs van terugkeer

City employment issue opportunities are position descriptions are listed.
Lees Meer

Van rechtswege

We differentiate ourselves from all the other australian by the real factors.
Lees Meer

Rentenier

We differentiate ourselves from all the other australian by the real factors.
Lees Meer

Investeerder

We differentiate ourselves from all the other australian by the real factors.
Lees Meer

Kort verblijf

Kortverblijf Algemeen Overwinteraar/ kapitaalkrachtige Remote workers Arbeid Zeevaartbemanning Legalisatie Algemeen Algemeen U kunt een aanvraag indienen voor een verblijfsvergunning om voor een korte periode in Curaçao te verblijven. De Minister van Justitie beslist op de aanvraag en bepaalt of u in aanmerking komt voor een verblijfstitel voor maximaal 6 maanden. Het voorgaande geschiedt conform artikel […]
Lees Meer

Verblijfsvergunning bij familie

City employment issue opportunities are position descriptions are listed.
Lees Meer

Niet van toepassing

We differentiate ourselves from all the other australian by the real factors.
Lees Meer

Werken/ Eenmanszaak

We differentiate ourselves from all the other australian by the real factors.
Lees Meer

Naturalisatie

We differentiate ourselves from all the other australian by the real factors.
Lees Meer

Uitgezonden personeel

We differentiate ourselves from all the other australian by the real factors.
Lees Meer

Militaire personeel

We differentiate ourselves from all the other australian by the real factors.
Lees Meer

Stage/ Studie

We differentiate ourselves from all the other australian by the real factors.
Lees Meer

Rentenier/ gepensioneerd

We differentiate ourselves from all the other australian by the real factors.
Lees Meer

Gezinshereniging/ vorming

We differentiate ourselves from all the other australian by the real factors.
Lees Meer

Consuls en consulaire personeel

We differentiate ourselves from all the other australian by the real factors.
Lees Meer

Definitief Vertrek

We differentiate ourselves from all the other australian by the real factors.
Lees Meer

Moeder

Alleen de moeder is bekend bij Publieke Zaken (Kranshi) Reizende met de moeder: lang uittreksel van de minderjarige (niet ouder dan 6 maanden) uittreksel van het Gezagregister (niet ouder dan 6 maanden) Minderjarige reist alleen of met iemand anders dan moeder: lang uittreksel van de minderjarige (niet ouder dan 6 maanden) uittreksel van het Gezagregister […]
Lees Meer

Reizen sub Page 2

Verblijfsvergunning bij familie Algemeen Gezin bij echtgenoot Gezin bij ouders Verruimde gezinshereniging Algemeen Algemeen Wilt u dat uw familie leden bij u in Curaçao komen wonen? Dan moet er voor hen een verzoek voor een verblijfsvergunning ingediend worden. U kan een verzoek indienen voor uw kinderen, echtgeno(o)t(e)/partner of uw ouders. Voor elk familielid moet u […]
Lees Meer

Eén ouder heeft ouderlijk gezag

Eén ouder heeft ouderlijk gezag Kind is erkend door vader, maar alleen moeder heeft gezag; of door een Gerechtelijke uitspraak is alleen de moeder of de vader belast met het ouderlijk gezag. Reizende met de ouder met ouderlijk gezag lang uittreksel van de minderjarige (niet ouder dan 6 maanden) uittreksel van het Gezagsregister (niet ouder dan […]
Lees Meer

Beide ouders hebben ouderlijk gezag

Beide ouders hebben ouderlijk gezag (getrouwde ouders of zij hebben het gezamenlijk gezag op grond van gerechtelijke uitspraak of ze hebben het gezamenlijk gezag op grond van een gezamenlijke verklaring bij het Gerecht) Reizende met beide ouders trouwboek van de reizende ouders waarin de naam van de minderjarige voorkomt òf lang uittreksel van de minderjarige […]
Lees Meer

Een voogd

Een voogd(es) is bepaald door het Gerecht Reizende met voogd(es) lang uittreksel van de minderjarige (niet ouder dan 6 maanden)  uittreksel van het Gezagregister (niet ouder dan 6 maanden) òf beschikking (recent gestempeld voor echtheid) Reizende met iemand anders dan voogd  lang uittreksel van de minderjarige (niet ouder dan 6 maanden) uittreksel van het Gezagsregister […]
Lees Meer

Additionele documenten

Additionele documenten Additionele documenten bij het reizen buiten de vakantieperiode Gelet op de leerplicht van minderjarigen dient buiten vakantieperiodes een toestemming van de schoolhoofd te worden overgelegd. In geval het gaat om een algehele ontheffing van de leerplicht dient een beschikking van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport overgelegd te worden waarmee de […]
Lees Meer

Toestemmingsformulier

Toestemmingsformulier Reizen met Minderjarige Per minderjarig kind dat met 1 ouder of met (een) andere volwassene(n) naar het buitenland reist, vult de wettelijke vertegenwoordiger dit toestemmingsformulier volledig in. Dit formulier zorgt voor een snellere grenscontrole. Download Bestanden Toestemmingsformulier NL – Reizen met Minderjarigen docx (305kb) [ download ]
Lees Meer

Documenten Ingezetenen

DOCUMENTEN INGEZETENEN³ De volgende opgesomde documenten zijn de documenten die in de reguliere gevallen vereist zijn bij het reizen als minderjarige of met een minderjarige. Bij bijzondere gevallen kunnen door de Grensautoriteiten de daarop toepasselijke documenten vereist worden.  Indien de vereiste documenten niet worden overgelegd zal het vertrek of binnenkomst, ter bescherming van de minderjarige, […]
Lees Meer

Documenten niet-ingezetenen

MINDERJARIGE VREEMDELING Wettelijke vertegenwoordigers van minderjarige vreemdelingen die naar Curaçao reizen dienen ook rekening te houden met eerder genoemde principes. De reizende minderjarige vreemdeling dient de voor hun land geldende documenten te overleggen waarbij aangetoond kan worden dat de minderjarige met zijn rechtmatige ouders reist of toestemming heeft verkregen ten behoeve van de reis, en […]
Lees Meer

Algemene informatie

Algemene informatie Uittreksel Gezagregister Voor het verkrijgen van een uittreksel van het gezagregister bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie (Kas di Korte) dient een verzoek minimaal 7 werkdagen van te voren te worden ingediend. Bij het verzoek dient een lang uittreksel van de Publieke Zaken (Kranshi) worden overgelegd niet ouder dan 3 maanden. Voor elk […]
Lees Meer

Documenten niet-ingezetenen

MINDERJARIGE VREEMDELING Wettelijke vertegenwoordigers van minderjarige vreemdelingen die naar Curaçao reizen dienen ook rekening te houden met eerder genoemde principes. De reizende minderjarige vreemdeling dient de voor hun land geldende documenten te overleggen waarbij aangetoond kan worden dat de minderjarige met zijn rechtmatige ouders reist of toestemming heeft verkregen ten behoeve van de reis, en […]
Lees Meer

Afspraak

Heeft u een positieve beslissing ontvangen? Maak hier uw afspraak voor het ophalen van uw vergunning.
Lees Meer

Aanvraag indienen

Wenst u voor een korte of langere periode op Curaçao verblijven op grond van een vergunning of verklaring? Dien hier uw aanvraag in.
Lees Meer

Reizen met Minderjarigen

Bescherming van minderjarigen is een prioriteit van het ministerie van Justitie in het bijzonder en van het land Curaçao in het algemeen.
Lees Meer

Leges, Waarborgsom en Restitutie

De Toelatingsorganisatie brengt kosten in rekening voor elk product en dienst die de organisatie biedt.
Lees Meer

Status

Hier kunt u de status van uw aanvraag bekijken.
Lees Meer

Wet- en Regelgeving

Hier treft u de vigerende wet- en regelgevingen die gebruikt worden voor de toetsing van uw aanvraag voor verblijfsvergunningen of verklaringen.
Lees Meer

Toerist

Dien hier uw aanvraag in, indien u langer als toerist wilt verblijven.
Lees Meer

Bezwaar en Beroep

Bent u niet mee eens met de beslissing op uw aanvraag? U kunt bezwaar of beroep indienen.
Lees Meer

Volg ons

Disclaimer

Het Ministerie van Justitie is verantwoordelijk voor publicatie van informatie op deze website. De informatie is met zorgvuldigheid en nauwkeurigheid verzameld. Het Ministerie van Justitie doet haar uiterste best om de informatie zo actueel mogelijk te houden. Aan deze website kunnen echter geen rechten worden ontleend. Deze website wordt door het Ministerie van Justitie beheerd. De informatie op deze website kan gedeeld worden, mits bronvermelding.